Eckfeld_foto.seweryn Zelazny-0069

Eckfeld von oben, Foto: Seweryn Zelazny

Eckfeld von oben,
Foto: Seweryn Zelazny